Қаржылық қызмет

2021 жыл

2021 жылдың 1-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2021 жылдың 2-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2021 жылдың 3-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

 

2020 жыл

2020 жылдың 3-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2020 жылдың 4-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

 

2019 жыл

2019 жылғы кірістер мен шығындар бойынша есеп 

2019 жылдың 1-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2019 жылғы 1-тоқсан бойынша жиналыс хаттамасы

2019 жылғы 1-тоқсан бойынша түсіндірме хат.

2019 жылдың 1-жартыжылдығы үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2019 жылғы 1-жартыжылдығы бойынша жиналыс хаттамасы

2019 жылғы 1-жартыжылдығы бойынша түсіндірме хат

 

2018 жыл

2018 жылғы даму жоспарының орындалуы

2018 жылғы бухгалтерлік баланс

Жиынтық табыс бойынша есеп

Капиталдағы өзгерістер бойынша есеп

Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп

2018 жылдың 1-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2018 жылдың 9 айы үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп.

2018 жылғы 9 ай бойынша жиналыс хаттамасы 

2018 жылғы 9 ай бойынша түсіндірме хат

2018 жылдың 1-жартыжылдығы үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2018 жылғы 1-жартыжылдығы бойынша жиналыс хаттамасы .

2018 жылғы 1-жартыжылдығы бойынша түсіндірме хат 

 

2017 жыл

2017 жылдың 4-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2017 жылғы кірістер мен шығындар бойынша есепке түсіндірме хат

2017 жылғы 4-тоқсан бойынша жиналыс хаттамасы 

2017 жылдың 3-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2017 жылғы 3-тоқсан бойынша жиналыс хаттамасы

2017 жылдың 2-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2017 жылғы 2-тоқсан бойынша түсіндірме хат

2017 жылғы 2-тоқсан бойынша жиналыс хаттамасы

2017 жылғы 2-тоқсан бойынша жиналыс хаттамасы

2017 жылдың 1-тоқсаны үшін кірістер мен шығындар бойынша есеп

2017 жылғы 1-тоқсан бойынша түсіндірме хат

2017 жылғы 1-тоқсан бойынша жиналыс хаттамасы